Soutěž ve zpěvu - ŠD (fotografie)

Autor: Marie Cvrčková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 29. 01. 2017

Zlatého slavíka hledaly děti ze školní družiny - paní vychovatelky pro ně připravily pěveckou soutěž, které se mohl zúčastnit každý zájemce.

Foto: M.Cvrčková